Opleidingskosten

Volg je een mbo-opleiding, dan zijn daar kosten aan verbonden. Allereerst betaal je les- of cursusgeld. Verder betaal je extra opleidingskosten voor leermiddelen die je nodig hebt, bijvoorbeeld boeken, materialen of een laptop. Tot slot zijn er nog extra kosten.

De diverse kosten die bij het volgen van een mbo-opleiding komen kijken, worden hieronder toegelicht. Onderaan de pagina krijg je meer informatie over de betaling en regelingen die je hiervoor kunt treffen.


Lesgeld (BOL) en cursusgeld (BBL)

Ben je aan het begin van het schooljaar (op 1 augustus) 18 jaar of ouder en volg je een BOL opleiding? Dan betaal je lesgeld. Dat is door het ministerie vastgesteld. De hoogte van het lesgeld bedraagt voor schooljaar 2022-2023 € 1239,-. Het lesgeld wordt door DUO gefactureerd.

Ben je aan het begin van het schooljaar (op 1 augustus) 18 jaar of ouder en volg je een BBL opleiding? Dan betaal je cursusgeld. Ook dit is door het ministerie vastgesteld. In een aantal gevallen betaalt je werkgever het cursusgeld. Voor niveau 1 en 2 bedraagt het cursusgeld voor 2022-2023 € 258,-. Voor niveau 3 en 4 is het bedrag vastgesteld op € 624,-. Het cursusgeld wordt door het Regio College in september digitaal per accept e-mail gefactureerd.

Als je stopt met je opleiding, kun je in een aantal gevallen (een deel van) het cursusgeld terugkrijgen. Je leest er meer over op de website van de Rijksoverheid. Alle informatie over het betalen van het lesgeld, de gevolgen van overstappen naar een andere opleiding en lesgeld terugvragen is te vinden op de website van DUO.


Financiële maatregelen door overheid

Vanwege de coronacrisis neemt de overheid een aantal maatregelen om studenten te helpen. Ook DUO kan je helpen, bijvoorbeeld als je meer tijd nodig hebt om je opleiding af te ronden. Wil je meer weten over deze maatregelen? Of wil je weten wat je moet doen om een financiële compensatie te ontvangen via DUO? Je vindt alle informatie op de website van DUO


Opleidingskosten voor leermiddelen

Kijk bij de betreffende opleiding voor de bedragen. De opleidingskosten bestaan uit:

  1. Basisuitrusting school; alles wat de student nodig heeft om op school zijn opleiding te volgen en examen te doen.
  2. Basisuitrusting leerbedrijf; alles wat de student nodig heeft om zijn stage te volgen.
  3. Onderwijsbenodigdheden (aan te schaffen door de student); benodigdheden voor persoonlijk gebruik zoals boeken, laptop, licenties, werkschoenen.
  4. Extra faciliteiten of activiteiten; niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding maar hebben wel een meerwaarde. Voor deelname kan een bijdrage gevraagd worden. Deelname is op basis van vrijwilligheid.

Mocht het gebeuren dat je een leermiddel hebt aangeschaft dat vervolgens niet wordt gebruikt en ook niet als naslagwerk dient, dan kan je hierover een klacht indienen bij de teammanager van je opleiding. De teammanager beslist dan of je het geld terug krijgt.


Extra kosten die in een aparte overeenkomst worden vastgelegd

Mogelijke extra kostenposten zijn:

  1. Het laten vastleggen van vrijstellingen door de student of werkgever
  2. Individuele tests of een capaciteitentest via het Servicecentrum; 
  3. Meedoen aan niet kwalificerende in- of externe examens;
  4. Gebruik van kluisjes (borg);
  5. Inkopen extraneus examens door student.

Hulp bij opleidingskosten voor ouders met een laag inkomen

Het Regio College heeft een regeling voor ouders met een laag inkomen, die een minderjarig kind hebben op een BOL-opleiding in het mbo. Deze regeling komt tegemoet aan de extra schoolkosten. Je kunt hier ook al voor dit schooljaar gebruik van maken. Lees hier meer over de regeling hulp bij opleidingskosten.


Studiefinanciering 

Informatie over studiefinanciering kun je vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs, www.duo.nl.
Met vragen kun je ook terecht bij het Servicecentrum.


Regeling schoolkosten en studentenfonds

Klik hier voor de complete regeling


Financiële tips

Loop geen geld mis! Wellicht heb je recht op één of meer van de onderstaande financiële tegemoetkoming(en). 


Vragen?

Heb je vragen over opleidingskosten, facturen en betalingsregelingen? Neem dan contact op met de Financiële Administratie.

Telefoon: (075) 681 91 14
E-mail: fadebiteuren@regiocollege.nl